Oversættelse

Kontakt os

Dansk/engelsk og engelsk/dansk

Vi oversætter din tekst til og fra engelsk

Har du en tekst der skal oversættes? Vi tilbyder oversættelse af engelske tekster til dansk og omvendt. Sørg for at der ikke bliver tabt noget “in translation”, med en professionel oversættelse af dine tekster.

Prisen beregnes ud fra opgavens omfang samt leveringstid. Prisen starter på 1 kr. pr. ord. Ved tekster kortere end 360 ord, faktureres der for 360 ord.

Fra 1 kr. pr. ord
  • Dansk/engelsk
  • Engelsk/dansk
  • Lavere pris pr. ord ved lange tekster
FAQ

Spørgsmål vi ofte får

Vi oversætter alle typer tekster. Uanset om det er fra dansk til engelsk eller engelsk til dansk. F.eks.:

  • Hjemmesider
  • Brochurer
  • Reklamer
  • Specialer og bachelorprojekter
  • Bøger
  • Artikler

Leveringstiden afhænger helt af teksttypen. I de fleste tilfælde, kan vi leverer inden for 48 timer. Men ved lange tekster er der også længere leveringstid. Vi informerer altid om leveringstiden, når du bestiller oversættelse.

Teksterne skal sendes til os via e-mail i et Word dokument. Vi sender teksterne tilbage i samme dokumenter via e-mail.

Det kan også deles til os via f.eks. Google Docs. 

Prisen udregnes med en fast pris pr. ord. Der faktureres altid for minimum 360 ord. Ved større projekter gives der rabat på pris pr. ord. 

Du får altid prisen inden vi går i gang.